Kilpailu julistettu!

Eläköön –
Leve Zachris!

Tävlingen är utlyst!

Ryhdy Topelius-faniksi eli tekemään fanifiktiota!

Zacharias Topelius, suuri suomalainen kirjailija, syntyi 200 vuotta sitten. Nyt on sopiva hetki muistuttaa, miten ajankohtaisia monet hänen ajatuksensa edelleen ovat. Voimme elvyttää omaa suhdettamme kaikkien tuntemaan mutta silti myös tuntemattomaan suurmieheen. Topelius-seuran mielestä myös nuorten kannattaa muodostaa oma suhde Topeliukseen, joka kirjoitti muutakin kuin satuja ja Välskärin kertomukset.

Tänä vuonna juhlitaan Topeliusta 100-vuotiaan Suomen jälkeen, sillä Suomi ja Topelius kuuluvat yhteen. Hän keksi Suomelle lipun värit, sinisen ja valkoisen ja oikeastaan koko Suomi-idean mutta millä tavalla? Hän kirjoitti eri-ikäisille sopivalla tavalla Suomesta myös runoissaan, novelleissaan ja luennoissaan. Hän oli journalisti, joka kertoi Suomen nykyisyydestä, kirjailija, joka avasi menneisyyden ja rakensi tulevaisuuden kuvan. Juhlavuoden kunniaksi Topelius seura-julistaa Eläköön – Leve Topelius! -kirjoituskilpailun, jonka tarkoituksena on tehdä Topelius tutummaksi.

Virikeaineisto

Näiltä sivuilta löydät tietoa Topeliuksesta ja linkkejä Topeliuksen julkaisuihin sekä Topeliusta koskevaan muuhun aineistoon sekä käsittelyvinkkejä.

Kilpailu julistettu!
Tervetuloa osallistumaan!

Tervetuloa osallistumaan kaikille Suomen nuorille suunnattuun Eläköön Zachris – Må han leva i 200 år till! -kilpailuun!

Kilpailu on tarkoitettu kaikille Suomen nuorille. Sarjoja on kolme:

I alakoulun oppilaat

II yläkoulun oppilaat

III toisen asteen opiskelijat.

Kilpailuun voi osallistua kuka tahansa peruskoulun oppilas tai toisen asteen opiskelija.

Opettajien toivotaan tiedottavan asiasta oppilaille, auttavan tuotosten laatimisessa ja valitsevan parhaat ja lähettävän ne kilpailuun. Valtakunnalliseen kilpailuun koulu tai oppilaitos saa lähettää enintään yhden työn kutakin luokka-astetta kohti (toisella asteella kolme työtä oppilaitosta kohti). Parhaat työt lähetetään oheisella kilpailulomakkeella. Tuotettuja töitä saa ja kannattaa hyödyntää myös paikallisesti esim. koulujen nettisivuilla, näyttelyissä tai juhlissa.

Eläköön Zachris -kilpailun tuotos on vapaa, se voi olla tekstiä, liikkuvaa kuvaa, ääntä tai niiden kaikkien yhdistelmää. Kaikki tekotavat käyvät, kunhan materiaalin käyttöoikeudet ovat kunnossa.

Kilpailutyöt voivat olla yksilösuorituksia tai ryhmätöitä. Ne voivat olla viesti Topeliukselle (kirje, matkakertomus, raportti tulevaisuudesta, näytelmä tms.)

Media on vapaasti valittavissa: kirjallinen tuotos, äänite, multimedia, video.

Sisällöllinen vaatimus on se, että tuotoksen täytyy jollain lailla viitata Topeliukseen tai hänen tuotantoonsa. Esimerkiksi Maamme kirjan uusi versio, jonkin Topeliuksen näytelmän tai runon päivitys jne.

Tekninen vaatimus on, että kilpailutyöt on lähetettävä digitaalisessa muodossa järjestäjille.

Oikeudellinen vaatimus on, että lähetettävien töiden tekijänoikeudet pitää olla kunnossa. Työt saavat sisältää vain sellaista materiaalia, jonka käyttöön tekijöillä on oikeus. Topelius-seuralla on oikeus julkaista kilpailutyöt ilman korvausta omilla sivuillaan ja julkaisuissaan.

Kilpailutyöt ja ilmoittautumiset lähetetään näiden sivujen kautta.

Kunkin sarjan voittajat kutsutaan palkintojenjakoon Helsingin kirjamessuille. Sarjojen parhaat palkitaan rahapalkinnoin.

Kilpailutoimikunnan valitsee kunkin sarjan valtakunnalliset voittajat. Topelius-seura varaa oikeuden parhaiden töiden julkaisuun. Topelius-seura julkaisee parhaat työt näillä sivuilla. Lisäksi parhaat tuotokset julkaistaan palkintojen jaossa Helsingin kirjamessuilla.

Kilpailu aika alkaa 15.3. 2018

Kilpailuaika päättyy 30.9. 2018

Palkintojenjako 25. tai 26.10. 2018

Tapahtumasta vastaa Topelius-seura, joka toteuttaa kilpailun yhteistyössä Äidinkielenopettajain liiton ja Svenska Modersmålslärarnas Föreningin kanssa.

Kilpailulle on saatu tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Svenska kulturfondenilta, Otavan ja WSOY:n kirjasäätiöiltä.