Eläköön – Leve Zachris!

Zacharias Topelius, den store finländske författaren, föddes 200 år sedan. Det ger oss ett utmärkt tillfälle att påminna oss om hur aktuella många av hans tankar fortfarande är. Vi kan fräscha upp våra kunskaper om denna storman som alla känner, men som trots det också är ganska okänd. Topeliussällskapet anser att det också är viktigt att unga skapar en egen relation till Topelius, som faktiskt skrev också mycket annat än sagor och Fältskärns berättelser.

I år firar vi Topelius 200-årsjubileum, efter Finlands 100-årsjubileum i fjol. Det passar utmärkt eftersom Finland och Topelius hör samman. Det var han som föreslog vitt och blått som färgerna på Finlands flagga, och det var egentligen han som hittade på hela idén om Finland. Men hur gjorde han det? Han talade om Finland för olika åldersklasser också i sina dikter, noveller och föreläsningar. Han var en journalist som berättade om Finlands nutid och en författare som förklarade det förflutna och skapade en framtidsvision. Jubileumsåret till ära utlyser Topeliussällskapet tävlingen Eläköön – Leve Topelius! Tävlingens syfte är att göra Topelius mer bekant bland unga.

Inspirationsmaterial

Här hittar du länkar till Topelius publikationer och annat material om Topelius. Här vinns också tips för behandlingen.

De prisbelönta bidragen har nu publicerats.

Välkommen att ta del i tävlingen Eläköön Zachris – Må han leva i 200 år till!

Tävlingen är avsedd för alla unga i Finland. Den har tre serier:

I elever i lågstadiet

II elever i högstadiet

III studerande i andra stadiet

Alla elever i grundskolan eller studerande i andra stadiet får ta del i tävlingen.

Vi ber att lärarna informerar eleverna om tävlingen, hjälper dem att skapa sina arbeten, väljer ut de bästa och skickar dem till tävlingen. Skolan eller läroanstalten får skicka högst ett tävlingsbidrag per årsklass till den riksomfattande tävlingen, på andra stadiet de tre bästa bidragen per läroanstalt. Använd den bifogade tävlingsblanketten för att skicka in de bästa bidragen. Det är tillåtet och varmt rekommenderat att också använda elevernas bidrag lokalt t.ex. på skolornas webbsidor, utställningar eller fester.

Till tävlingen får skickas bidrag av enskilda elever och av arbetsgrupper. Bidragen kan vara till exempel meddelanden till Topelius (brev, reseberättelser, rapporter från framtiden, skådespel e.d.)

Mediet får väljas fritt. Bidraget kan vara en text, inspelning, multimedia eller videoinspelning.

Innehållskravet är att produkten på något sätt ska hänvisa till Topelius eller hans produktion. Bidraget kan vara till exempel en ny version av Boken om vårt land, en uppdaterad version av en pjäs eller dikt av Topelius osv.

Det tekniska kravet är att tävlingsbidragen ska skickas i digitalt format till tävlingsarrangören.

Det juridiska kravet är att upphovsrätterna till de bidrag som skickas in ska vara i ordning. Arbetena får endast innehålla sådant material som upphovsmännen har rätt att använda. Topeliussällskapet har rätt att publicera tävlingsbidragen på sin webbplats och i sina publikationer utan ersättning.

Vinnarna i varje serie får inbjudan till prisutdelningen på Helsingfors bokmässa. Bästa produkter av alla serierna belönas med penningpris.

Tävlingens jury utser vinnarna i varje riksomfattande tävlingsserie. Topeliussällskapet reserverar sig rätten att ge ut/lösa in de bästa arbetena. Topeliussällskapet publicerar de bästa arbetena på den här webbplatsen. De bästa arbetena publiceras dessutom i anslutning till prisutdelningen på Helsingfors bokmässa.

Tävlingen börjar 15.3. 2018

Tävlingstiden går ut 30.9. 2018

Prisutdelningen ordnas 25–28.10. 2018

För tävlingen ansvarar Topeliussällskapet, som genomför tävlingen i samarbete med Svenska Modersmålslärarnas Förening och Äidinkielenopettajain liitto.

Vi har fått stöd från utbildnings och kulturministeriet, Svenska kulturfonden, Otavas och WSOYs kirjasäätiö.