Inspirationsmaterial

till Tävlingen Eläköön Zachris
– Må han leva i 200 år till!

Tävlingen är öppen för bidrag av många olika slag: texter, ljudinspelningar, multimedia och video. Det enda kravet är att bidragen skickas in på webben och att upphovsmännen säkerställt upphovsrätten till det material som de skickar in. Låt oss bli Topeliusfans och börja skapa fanfiktion. De flesta vet vad fanfiktion är.

Fanfiktion är fiktiv text som fans skapat utifrån en författares bok, film, pjäs, dikt eller annat ordkonstverk, men där konstverkets intrig, personer eller perspektiv har ändrats, gjorts smalare eller bredare. Fanfiktion kan alltså avvika från den ursprungliga bokens intrig eller personskildring.
Fanfiktion (Wikipedia)
Fan (Wikipedia)
Fantasi (Wikipedia)
Intrig (Wikipedia)

Skribenterna kan till exempel hitta på ett förflutet eller en framtid som personerna inte har i det ursprungliga verket eller lägga till händelser i den ursprungliga berättelsen. Olika aspekter i berättelsen kan också ändras eller fördjupas. Det är även möjligt att skapa helt nya personer eller lyfta fram bipersoner och skriva nya berättelser kring dem. Tolkningarna kan avvika från den ursprungliga berättelsen.

Tillsammans med kallelsen till tävlingen skickas ett informationspaket om Z. Topelius mångskiftande liv. Vad intresserar dig mest? Om det är dikterna eller sagorna, kan du fördjupa dig i dem på webben eller på biblioteket. Lyssnade du på sången om sparven på julmorgonen i julas? Du hittar en video med sången på YouTube, texten finns på webben och i Wikipedia hittar du en beskrivning av hur sången kom till.

Tipsen nedan är avsedda endast som idéer som du kan spinna vidare på, när du funderar på en egen idé som du vill förverkliga.

Anvisningen gäller alla, oavsett om du är elev i lågstadiet eller högstadiet eller om du studerar i andra stadiet.

Den digitala upplagan av Topelius Naturens bok och Boken om vårt land utgavs av Svenska litteratursällskapet år 2017.

www.topelius.fi/index.php?p=texts&bookId=10
http://www.topelius.fi/pdf_zts/naturens_bok_och_boken_om_vart_land.pdf

Aspallén på Kuddnäs 1938.
(Svenska litteratursällskapet i Finland)

Idéer

 • Välj en dikt av Topelius, till exempel En sommardag i Kangasala, studera den och skriv en egen motsvarande dikt om ditt favoritlandskap. Du kan också komponera musik till den eller be att en vän gör det. Uppträd med stycket tillsammans med klasskamrater som sysslar med musik.
 • Skriv egna dikter i fågelperspektiv, som Topelius gjorde på Harjula ås i Kangasala, men placera era dikter på ett annat ställe och i ett annorlunda landskap.
 • Studera de dikter av Topelius som nämns i informationspaketet. Välj en rad från varje dikt (vacker, ful, svår att förstå) och foga samman dem till en enda lång dikt eller till många små dikter.
 • Skriv gratulationsdikter till Topelius tvåhundraårsjubileum och framför dikterna på önskat sätt.
 • Skriv din egen Boken om vårt land. Det har till exempel Jörn Donner gjort. Och Roman Schatz gjorde det i form av ett intervjuprogram i radio. Topelius publicerade boken Finland framställdt i teckningar tillsammans med bildkonstnärer.
  http://www.topelius.fi/index.php?p=texts&bookId=12
  http://www.topelius.fi/pdf_zts/ffit.pdf
 • Gör en likadan bok som presenterar Finland med teckningar tillsammans med dina klasskamrater som går på bildkonsttimmar.
 • Du kan också välja din egen favoritplats i Finland. Skriv sedan ett manus till en föreställning i Topelius anda: ”Jag gungar i högsta grenen…”. Du kan också arbeta i grupp. Om någon till exempel har en drone med kamera, kan ni filma favoritlandskapet. Var försiktiga när ni flyger med dronen så att ni inte stör andra eller utsätter andra för fara. Läs in en text om landskapet och lämplig musik.
 • Skriv en modern version av någon av Topelius sagor, till exempel Adalminas pärla (https://youtu.be/hiNHB7nqQO0 eller https://youtu.be/92Gh-rtdrjE) eller Björken och stjärnan (https://youtu.be/pBRWtudZg4A). Du kan också läsa och spela in din egen version eller göra en musikvideo (se t.ex. https://youtu.be/feRASYubedM) eller pjäs.
 • Du kan även behandla Adalminas pärla på ett helt nytt sätt, till exempel i samarbete med en teatergrupp (jfr. https://youtu.be/OlbGT8u5ts4)
 • Topelius gillade att resa. I novellen Simon Levis resa till Finland beskrev han Finland i framtiden, år 1900. Där kör man bl.a. med elektriska bilar. Skriv brev till Topelius om en resa som du gör i Finland i dag eller i framtiden. Berättelsen finns i boken Noveller:
  http://www.topelius.fi/index.php?p=texts&bookId=4
  http://www.topelius.fi/pdf_zts/noveller.pdf
 • Skriv ett brev till Topelius där du är på interrail på samma ställen som Topelius besökte på sin tid. Komplettera berättelsen med bilder och till exempel med musik, om du vill. Läs om Topelius resor i informationspaketet.
 • Samla en grupp, där var och en får välja sin favorit bland Topelius sagor. Diskutera sedan era val i grupp. Sätt upp sagorna i form av skådespel i förändrad eller oförändrad form.
 • Vad handlar den nya sagan om Stjärnöga, Guldlock, Pikku Matti, Sampo Lappelill om? Berätta om det i text, med illustrationer eller på något annat sätt.
 • Planera för skolan ett Topelius-evenemang där ni löser sådana problem som oroade Topelius. Läs mer om Topelius bekymmer i informationspaketet. Skicka in en video om evenemanget till tävlingen.
 • Läs Topelius skräcknoveller, till exempel Bruden, En Natt och en Morgon, Vargen eller Vedergällningens dag (finns i den digitala utgåvan av boken Noveller, som utgetts av Svenska litteratursällskapet).
  http://www.topelius.fi/index.php?p=texts&bookId=4
  http://www.topelius.fi/pdf_zts/noveller.pdf
  Dramatisera en novell på önskat sätt.
 • Gör en monolog av novellen Lindanserskan (finns i den digitala utgåvan av Noveller), där berättaren är lindanserskan själv och där berättelsen har ett lyckligt slut. Eller dramatisera novellen på annat sätt.
 • Tänk er att ni fick chansen att intervjua Topelius på tv som sagoförfattare, diktare, skräckförfattare, författare av historiska romaner e.d. Gör intervjun på video.
 • Skriv en essä om Topelius som feminist eller välj något annat perspektiv på honom utifrån hans noveller och berättelser.

Topelius-länkar

Svenska litteratursällskapet i Finland har publicerad följande digitala Topelius material Z. Topelius för gymnasiet (2018):
Vem var Topelius? Lär dig mer om Zacharias.
Texter för Modersmål
Texter för Historia
http://digi.sets.fi/Topelius/

Zacharias Topelius produktion ges ut i en textkritisk och kommenterad digital utgåva, se på http://www.topelius.fi/index.php. Författaren, redaktören, professorn och privatpersonen Zacharias Topelius (1818–1898) verk tillkom under sju decennier. Författarskapet är unikt i sin omfattning och mångsidighet. Nu finns utgåvan också som en mobilversion, speciellt anpassad för läsning på mobiler och surfplattor. I den mobila utgåvan kan du läsa alla lästexter, och dessutom punktkommentarer och inledningar. Gå till topelius-m.sls.fi!

Redan publicerade utgåvor:

Naturens Bok och Boken om Vårt Land (2017) läseböcker för folkskolan
Föreläsningar i geografi och historia (2017)
Zacharias Topelius korrespondens med förlag och översättare (2013, 2015)
Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller (2013)
En resa i Finland (2013) historiskt-geografiskt bildverk
Noveller (2012) tolv noveller, ursprungligen publicerade som följetonger
Finland framställdt i teckningar (2011) historiskt-geografiskt bildverk
Ljungblommor (2010) tidiga dikter

På kommande i år (värt att checka):

Brev. Zacharias Topelius korrespondens med föräldrarna 2
Dagböcker 1832–1840, 1842 1–3
Fältskärns berättelser 1–4

Digikirjastot
Topelius, Zacharias, 1880. Ungdoms drömmar

Project Runeberg:
Project Runeberg has published the following works by this author:
Zacharias Topelius, Blad ur min tänkebok. – Upplysningar Swedish
Zacharias Topelius, Blad ur min tänkebok Swedish
Zacharias Topelius, Boken om vårt land. Läsebok för de lägsta läroverken i Finland.Andra kursen Swedish
Zacharias Topelius, Dramatiska dikter Swedish
Zacharias Topelius, Evangelium för barnen Swedish
Zacharias Topelius, Finland framstäldt i teckningar Swedish
Zacharias Topelius, Fältskärns berättelser Swedish
Zacharias Topelius, Hertiginnan af Finland Swedish
Zacharias Topelius, Ljungars saga Swedish
Zacharias Topelius, Läsning för barn Swedish
Zacharias Topelius, Noveller. Band 1-2 Swedish
Zacharias Topelius, Noveller. Band 3 Swedish
Zacharias Topelius, Noveller. Band 4 Swedish
Zacharias Topelius, Resebref och hågkomster Swedish
Zacharias Topelius, Smärre skrifter Swedish
Zacharias Topelius, Stjärnornas kungabarn Swedish
Zacharias Topelius, Sägner i dimman Swedish
Zacharias Topelius, Sånger Swedish
Zacharias Topelius, Ungdomsdrömmar Swedish
Zacharias Topelius, Vid Kejserliga Alexanders universitetets sorgefest den 24 maj 1865, med anledning af dess höge kanslers hans kejserliga höghet thronföljaren, cesarevitsch och storfursten Nikolai Alexandrovitsch’s dödliga frånfälle Swedish, Finnish